Виолетта - Birlikte biz (транскрипция из турецкого на русски язык) (текст песни)

Виолетта
	

Бирликте биз

 

Ким Эйер башарылы олмак истийорсаныз заман арзу сыныры кояр ?
Не олурса олсун , не истедийиниз шаркы ве данс этмек
Фарк фикрими бурада девреде олдугуну
Бен парлаклык ичин мукаддер бир йилдыз дейилим

 

Бен бютюн мюзик булмак

Бен хер заман данс эдийорум чюнкю
Бен мюзийе ихтияч
Бана бакыйорум сёйле
Эйер шюпхениз варса, хич шюпхесиз
Тек герчек сенин калбинде
Эйер шюпхениз варса, хич шюпхесиз
Буйолу ачык олур
Бен хедефе вармак

 

Ким Эйер башарылы олмак истийорсаныз заман арзу сыныры кояр ?
Не олурса олсун , не истедийиниз шаркы ве данс этмек
Бир шей бана гелийор , сизе сеслери
Вюджудунузун , харекет эттирин

 

Бен бютюн мюзик булмак
Бен хер заман данс эдийорум чюнкю
Бен мюзийе ихтияч
Бана бакыйорум сёйле
Бир шей бана гелийор , сизе сеслери
О кадар фарклы ве фантастик
Ичгюдю гелийор , калбини данс
Вюджудунузун , харекет эттирин

 

Бен бютюн мюзик булмак
Бен хер заман данс эдийорум чюнкю
Бен мюзийе ихтияч
Бана бакыйорум сёйле
Бен бютюн мюзик булмак
Бен хер заман данс эдийорум чюнкю
Бен мюзийе ихтияч
Бана бакыйорум сёйле

 

Оригнал песни http://vopesni.ru/violetta/birlikte-biz.html

Оставь свое мнение